Stworzeni dla klientów

Posted on

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska to firma łącząca historię z nowoczesnością. Doświadczenia sześćdziesięciu lat działalności naukowej, najnowocześniejszy sprzęt i setki osób najróżniejszych branż zaangażowanych w tworzenie to tylko krótki zarys firmy, której drugim imieniem powinien być sukces. Sukces mierzony nie tylko dobrymi wynikami firmy, ale też setkami pozytywnych opinii zadowolonych klientów.

Pomiary zanieczyszczeń przemysłowych

Firma wprowadziła w ostatnich latach wiele ciekawych ofert dla właścicieli zakładów przemysłowych. Jedną z wprowadzonych innowacji jest pomiar hałasu. Ekspertyzy wykonywane są za pomocą oprogramowania: SoundPlan 7.3 oraz HPZ 2001. Firma opracowuje mapy akustyczne dla terenów wyjątkowo narażonych na hałas i oferuje propozycje rozwiązań służących poprawie jakości pracy.

Innym ciekawym badaniem dostępnym w ofercie firmy OBiKS jest badanie opakowań z tworzyw sztucznych popularnie stosowanych do opakowywania leków i żywności. Badania prowadzone są pod kątem zawartości pierwiastków śladowych: Kadmu, Ołowiu, Rtęci oraz Chromu.
Pożytecznym badaniem oferowanym przez firmę są też badania paliw.

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska wykonuje badania paliw stałych takich jak: węgiel kamienny czy węgiel brunatny, paliw stałych i wielu innych w przypadkach, gdy jest podejrzenie niejasności czy zmienionego składu substancji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie obiks.pl.

Badania żywności

Osobna oferta jednego z wydziałów omawianej firmy dotyczy szczegółowych badań żywności. Są one realizowane pod względem bezpieczeństwa badanej żywności, jej odpowiednich parametrów niezbędnych do konsumpcji bez szkodliwych powikłań oraz zanieczyszczenia metalami ciężkimi ze skażonej gleby.

Przykładowo mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego bada się pod kątem występowania w nich szkodliwych bakterii Salmonella Enteritidis i/lub Salmonella Typhimurium. Mleko i nabiał bada się pod kątem ogólnej liczby drobnoustrojów mezofilnych, liczba gronkowców koagulazo-dodatnich oraz obecności obecność Listeria monocytogenses.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Każdy przedsiębiorca prowadzący na terenie Unii Europejskiej firmę, która wytwarza odpady/ materiały niebezpieczne ma obowiązek przygotować raport lub program gospodarowania tymi odpadami. Wielu przedsiębiorców nie ma czasu lub ochoty poświęcać długich godzin na ciężką pracę przy dokumentacji.

Warto w takich przypadkach powierzyć pracę wykwalifikowanym ekspertom firmy OBiKS, którzy w przygotowywaniu i wdrażaniu programów gospodarowania odpadami mają dużą wprawę.