Skuteczniejsze funkcjonowanie przemysłu

Posted on

Wielkie przeobrażenia stosunków społeczno-gospodarczych już kilkukrotnie zaistniały w dziejach świata. Powszechnie określane jako rewolucje przemysłowe swoje źródła miały w przełomowych wynalazkach, które pozwoliły wykonać ludzkości bardzo duży krok do przodu, jednakże w zakresie produkcji przemysłowej eliminowały z części jej etapu czynnik ludzki.

Rewolucja, która wzmacnia ludzkość i osłabia człowieka

Poprzednie trzy rewolucje przemysłowe swoje źródło miały w trzech wynalazkach – maszynie parowej, elektryczności oraz komputeryzacji. Obecnie zachodzi kolejny tego typu proces, określany jako czwarta rewolucja przemysłowa lub hasłowo jako 'Przemysł 4.0′.

Wynalazkiem, który stał się katalizatorem obecnych zmian jest internet. Stworzony w ostatecznym kształcie w początkach lat dziewięćdziesiątych ewoluował przez kolejne lata, ogarniając kolejne dziedziny życia. Obecnie szturmem podbija gospodarkę, w tym również produkcję przemysłową, którą przeobraża w znacznym stopniu, tworząc 'Przemysł 4.0′ i po raz kolejny ograniczając rolę człowieka.

Internet rzeczy drogą do rewolucji

Istotną zmianą, wcześniej nieobecną mimo popularności internetu, jest możliwość łączenia się z siecią przez coraz bardziej prozaiczne urządzenia. Początek należał do smartphone’ów. Potem przyszła kolej na przedmioty codziennego użytku – telewizory, lodówki, pralki, drukarki, etc. Obecnie właściwość taką posiadają również urządzenia przemysłowe.

Daje to dla kadry zarządzającej danym przedsiębiorstwem całkowicie nowe możliwości, w tym szczególnie możliwość optymalizacji zatrudnienia. Nowoczesne urządzenia są bowiem sterowane za pośrednictwem sieci, dzięki której przekazują również informacje o postępach i efektach swojej pracy. Bezpośredni nadzór pracownika znajdującego się w pobliżu urządzenia staje się więc najczęściej zbędny.

Autonomiczna produkcja

Sposób komunikacji, jaki posiadają maszyny stworzone według koncepcji 'Przemysł 4.0′ to dopiero początek ich możliwości. Mogą one bowiem komunikować się również z bazami danych, umieszczonymi np. na serwerze, skąd mogą czerpać informacje niezbędne do procesu produkcji i na ich podstawie mogą z kolei podejmować samodzielne decyzje co do dalszych szczegółów pracy.

W ten sposób znacznie zwiększa się wydajność produkcji, bowiem zautomatyzowanie procesu podejmowania decyzji i wyeliminowanie z niego bezpośredniego udziału człowieka zmniejsza ilość czasu potrzebnego na jej podjęcie, przyspieszając funkcjonowanie całego systemu. Można więc powiedzieć, że w ten sposób zostaje kupiony czas, co jest największym osiągnięciem 'Przemysłu 4.0″

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Trinitec