Oświetlenie awaryjne – oświetlenie ewakuacyjne

Posted on

Mówi się, że w obliczu zagrożenia, najważniejsze jest zachowanie spokoju. W sytuacji, w której konieczna jest ewakuacja budynku, należy postępować według ustalonych procedur bezpieczeństwa. W ich wykonywaniu pomóc mają właściwie zainstalowane oznaczenia oraz oświetlenie awaryjne.

Dlaczego oświetlenie awaryjne?

Podczas różnych zdarzeń może dojść do zaniku zasilania na terenie obiektu. Aby zapewnić przebywającym wewnątrz budynku osobom bezpieczeństwo, stosuje się specjalne oświetlenie, określane mianem awaryjnego.

Oświetlenie tego typu korzysta z zapasowego źródła zasilania. Dzięki temu umożliwia ono kontynuowanie prac, których nie można przerwać bez wcześniejszego przygotowania. Oświetla ono również główny węzeł komunikacyjny, stanowiący drogę ucieczki w przypadku ewakuacji.

Czym jest oświetlenie awaryjne?

Oświetlenie awaryjne to określenie obejmujące kilka odmian światła. Mieści się w nim pojęcie wspomnianego już oświetlenia ewakuacyjnego. Najprostszym wyjaśnieniem działania takiego systemu jest stwierdzenie, że ma ono działać wtedy, gdy podstawowe źródła światła zawiodą.

Według obowiązujących przepisów czas działania takiego oświetlenia musi trwać co najmniej jedną godzinę. Ma to umożliwić bezpieczne zakończenie procesów, których przerwanie może być niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia i życia.

Gdzie znajdziemy dodatkowe oświetlenie?

Według obowiązujących przepisów oświetlenie awaryjne należy instalować wszędzie tam, gdzie gromadzi się większa liczba osób. System ten znajdziemy w teatrach, kinach, lokalach rozrywkowych czy halach sportowych.

Co więcej, przepisy te nie dotyczą jedynie „stałych” budynków. Również pomieszczenia tymczasowe czy namiotowe, które swoją funkcję pełnić będą tylko przez krótki czas, muszą być wyposażone w odpowiedni system awaryjny.