Dlaczego przeprowadza się audyt w magazynie?

Posted on

Super innowacyjny a zarazem bardzo ekspercki audyt magazynu pozwoli na pełną rewizję procesów logistycznych i ocenę potencjału wzrostu danego magazynu. Celem takich działań jest pomoc w podjęciu wszelkich decyzji biznesowych i podanie konkretnych informacji o zmianach sposobów działania danej jednostki. Poprzez audyt możliwe jest wskazanie priorytetowych rozwiązań w magazynie.

Kiedy potrzebny jest audyt magazynu?

Tego typu audyt może być przeprowadzony przez właściciela firmy lub przez profesjonalną firmę zewnętrzną. Ekspercki audyt pomoże spojrzeć na działanie magazynu z zewnątrz. Momentami do zlecenia tego typu audytu są sytuacje, w których dąży się do zwiększenia wydajności pracy w magazynie, jest zbyt mało w nim miejsca, kiedy zauważa się, że praca magazynu nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Zamiar wprowadzenia wszelkich zmian do pracy magazynu, powinien być uprzednio zweryfikowany poprzez konkretny audyt w magazynie.

Poprzez jakie działania przeprowadzany jest audyt w magazynie?

Firmy zewnętrzne, którym zleca się audyt magazynowy mają świeże spojrzenie na dane miejsce. Dodatkowo robiąc wiele takich kontroli, znają realia i możliwości pracy w innych magazynach. Mogą więc bez problemu porównać pracę danego miejsca z pracą w innych magazynach. Ponadto, bardzo często zdarza się, że dyrektor firmy, po macoszemu traktuje dział magazynu, inwestując w niego jak najmniej.

Przeprowadzenie zewnętrznego audytu może znacznie zmienić powyższy stan i dać inne spojrzenie.

Jak przeprowadzany jest audyt ekspercki?

Podczas każdego audytu magazynu zidentyfikowane zostają wszystkie cele biznesowe i logistyczne. Do danych celów trzeba dążyć i je realizować. Poprzez fakt ich stwierdzenia opracowuje się środki, które pozwolą je osiągnąć. Całkowicie nieefektywne procesy i sposoby technologii, które mają miejsce w magazynie są od razu piętnowane i opracowywane są ich konkretne alternatywy.Każdy audyt magazynu kończy się określonym raportem i danymi propozycjami rozwiązań pracy miejsca, w którym został wykonany. Można więc poprawić pracę magazynu, przy zastosowaniu poleconych propozycji i wyciągnięciu określonych wniosków. Przejrzyste kompendium wiedzy o magazynowej pracy pozwoli dać pełny obraz.Czasami może się zdarzyć tak, że poprawiając pracę w magazynie, wprowadzając tam określone zmiany od razu generuje się duże oszczędności w firmie. Może się też zdarzyć tak, że poprawa działalności magazynu znacznie wpłynie na poprawę pracy w innych działach danego przedsiębiorstwa.