Jak należy klasyfikować odpady?

Posted on

Klasyfikacja odpadów to obowiązek każdego, kto je wytwarza. A ponieważ odpady wytwarza praktycznie każdy, więc musi je też odpowiednio segregować.

Dlaczego wymyślono klasyfikacje odpadów?

Odpady mogą być bardzo różne, odmienne będą też wpływ na środowisko oraz utylizacja. Niektóre z odpadów można poddawać recyklingowi.To wszystko sprawiło, że wymyślono klasyfikację odpadów. Ma ona na celu ułatwienie gospodarowania odpadami. Za klasyfikację odpadów odpowiadają przede wszystkim ich wytwórcy.

Do jakiej klasy przypisać odpad?

To, do jakiej klasy należy przypisać odpad, jest uregulowane prawnie. Stworzono katalog odpadów, w którym każdy odpad otrzymał swój kod. Klasyfikacja odpadów jest oparta na 20 grupach odpadów. Te z kolei dzielą się na podgrupy i rodzaje. Dzięki temu można bardzo dokładnie określić, co trzeba z odpadem zrobić.

Czy segregacja domowa jest ważna?

Bardzo ważna jest też domowa segregacja śmieci. Dzięki temu ułatwione zadanie mają firmy, które odbierają odpady komunalne. To one odpowiadają za właściwą klasyfikację tych odpadów.Segregacja pozwala także na recykling wielu odpadów. Najczęściej do ponownego wykorzystania trafia szkło, metal, papier i coraz częściej tworzywa sztuczne.