Podstawowe właściwości chwytaków magnetycznych

Posted on

Nietrudno odnieść wrażenie, że urządzenie, które – za pomocą wyłącznie sił magnetycznych – ma podnieść kilkusetkilogramową bryłę stali, musi mieć specyficzne właściwości użytkowe. Mowa tu rzecz jasna o chwytaku magnetycznym, którego parametry użytkowe nie ograniczają się jedynie do udźwigu. Jak zatem można go scharakteryzować?

Po pierwsze… udźwig!

Definiując udźwig chwytaków, można to zrobić na dwa podstawowe sposoby. Pierwszy z nich definiuje wartość udźwigu dla powierzchni płaskich. Co ważne – jest to najczęściej wartość nominalna udźwigu w kontekście wybranego chwytaka. Oznacza to, że (kolokwialnie rzecz ujmując) wybrany sprzęt już więcej nie podniesie.

Ale udźwig nie dotyczy wyłącznie powierzchni płaskich, lecz również… okrągłych. Tutaj jego wartość jest w oczywisty sposób dość pomniejszona. I od razu warto zaznaczyć, że jest ona (najczęściej) dwukrotnie niższa od wartości udźwigu nominalnego. I choć w praktyce może być inaczej, to takie założenia bezpieczeństwa zawsze warto przyjąć.

Ciekawostki odnośnie masy własnej

Na pozór nie ma w tym nic dziwnego, że chwytak magnetyczny posiada określoną masę. W praktyce jednak wiąże się ona z pewną zależnością. Zakładając, że dany chwytak waży około 6 kilogramów, to jego nośność maksymalna wyniesie (dane deklarowane przez producentów) około 100 kilogramów.

Co ciekawe, ten sam przelicznik dotyczy… magnesów o masie 60 kilogramów, które – jak łatwo zgadnąć – mogą podnieść aż 1000 kilogramów obciążenia. Oznacza to, że ich masa jest wprost proporcjonalna do ich nośności. Wynika to nie tylko z zastosowania cięższych magnesów neodymowych, ale też bardziej wytrzymałej konstrukcji chwytaka.

Konstrukcja i jej typ

Chwytak magnetyczny powinien mieć określoną długość. Im jest ona większa, tym większe pole styczności pomiędzy stopą a podnoszonym detalem. Należy jednak podkreślić, że zdecydowana większość chwytaków wyróżnia się… dość zwartą konstrukcją, która jest gwarantem ich skuteczności w trakcie pracy.

Podsumowując, chwytak magnetyczny to bardzo pomysłowe urządzenie. I choć pozornie jego możliwości są dość skromne, to można je opisać za pośrednictwem wielu ciekawych zależności. Zwłaszcza, jeśli pozna się lepiej ich specyfikę i właściwości użytkowe.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Cecho.