Roboty przemysłowe a sztuczna inteligencja

Posted on

Wytwórczość w wielu dziedzinach musi charakteryzować stały postęp. Środowisko przedsiębiorstwa, które pragnie zastosować się do wymogów czwartej rewolucji przemysłowej, musi opierać się na szerokiej analizie danych, korzystać z sztucznej inteligencji. Sporą rolę w optymalizacji produkcji mają do odegrania roboty przemysłowe.

Robotyzacja w ciągłym postępie

Proces produkcyjny opiera się na wielu komponentach. Wiele z nich dotychczas zarezerwowanych dla człowieka może zostać przejętych przez roboty przemysłowe sterowane za pomocą sztucznej inteligencji. Pierwszym z nich jest analiza i dostosowanie potrzeb rynkowych. Są one dokonywane w czasie rzeczywistym i automatycznie. System wykorzystuje narzędzia analityki predyktywnej, by odpowiednio zarządzać gospodarką zapasami.

Rola człowieka jest w takim systemie zredukowana do czynności z zakresu kontroli nad procesami oraz konserwacji maszyn i urządzeń. Ingerencja pracowników potrzebna jest także, by zarządzać sytuacjami kryzysowymi. Standardowy bieg fabryki opiera się na pracy zautomatyzowanej. Ten fakt poprawia bezpieczeństwo pracy, chociażby w przemyśle wykorzystującym materiały niebezpieczne.

Możliwości robotów przemysłowych

W produkcji stosuje się już fabrykowanie części zamiennych na miejscu, jednak bardziej złożone zastosowania obecnie jeszcze czekają na wdrożenie. Kluczem jest wdrożenie do procesu sztucznej inteligencji na szeroką skalę. Roboty przemysłowe będą mogły zostać wyposażone w zdolności kognitywne, co pozwoli na wykorzystanie wiedzy nabywanej.

Celem już niebawem możliwym do osiągnięcia dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji w fabryce pozostaje pełne zautomatyzowanie produkcji oraz wprowadzenie cobotów. Te ostatnie to maszyny, które mają możność współpracy zarówno z człowiekiem, jak i ze sobą.

Roboty mobilne są pomocne

W wewnętrznej logistyce sprawdzają się roboty, które przenoszą przedmioty o dużej masie. Wsparcie sztucznej inteligencji pojawia się przy przewidywaniu sytuacji, które mogą zaistnieć oraz w reakcji na zmienne w czasie rzeczywistym.

Do działania w tym trybie potrzebny jest system kamer aktywnych oraz statycznych, które przekazują obraz zaplanowanej i realizowanej trasy. Skanery i akcelerometry maksymalizują poziom bezpieczeństwa i skracają trasę i czas przejazdu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Trinitec.