Badania zanieczyszczenia gleb – wymogi prawne

Posted on

Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że prawo normuje bardzo wiele kwestii specjalistycznych. Tak też jest w przypadku ochrony środowiska, gdzie ustawa szczególna – prawo ochrony środowiska – daje możliwość wydania stosownych rozporządzeń przez ministra środowiska. Co warto wiedzieć o badaniu zanieczyszczenia gleb?

Normy prawne – badanie zanieczyszczenia gleby

Już na wstępie niniejszego artykułu napisaliśmy o normach prawnych. Tak też warto pokreślić, że podstaw prawnych dotyczących tematyki badania zanieczyszczenia gleb możemy poszukiwać w art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska. To właśnie ten artykuł dał prawne podstawy do wydania przez ministra środowiska, a następnie egzekwowania jego zapisów – rozporządzenia w dniu 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Oba teksty aktów prawnych są do znalezienia i zapoznania się na oficjalnej stronie internetowego systemu aktów prawnych.

Jak wygląda badanie zanieczyszczenia gleb?

Polskie prawo w tym względzie przewiduje pięć podstawowych etapów. W zależności od przebiegu pierwszych czterech, etap piąty jest obowiązkowy – badania szczegółowe w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń w glebie, bądź też można go pominąć, gdy wcześniejsze etapy nie wykażą zanieczyszczeń w glebie.Pierwsze trzy etapy można nazwać ogólnie zbieraniem informacji na temat konkretnej działki i gleby na jej obszarze. Mowa tutaj o dostrzeżeniu potencjalnych ryzyk dla gleby i substancji, które mogą ją zanieczyszczać. Od tego zależy przygotowanie do etapu czwartego, a to pobrania odpowiednich próbek i ich przebadania pod kątem konkretnych zanieczyszczeń. Błędy na etapie zbierania informacji o konkretnej działce mogą skutkować nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych.

Ile kosztuje badanie zanieczyszczeń gleb?

Wbrew pozorom ciężko udzielić w tym zakresie jednej i precyzyjnej odpowiedzi, gdyż zależy to nie tylko od zakresu badań i powierzchni samej działki, która ma zostać sprawdzona (przekłada się to na ilość próbek, które trzeba pobrać na obszarze całej działki poprzez wykonanie odpowiednich odwiertów na określone głębokości), ale również od obszaru kraju i firmy wykonującej dane badanie zanieczyszczenia gleb. Tak naprawdę niemal zawsze jest to kwestia indywidualna, a różnice cenowe pomiędzy konkretnymi badaniami mogą być spore.

Podsumowując, jeżeli chcemy przebadać naszą działkę pod względem potencjalnych zanieczyszczeń znajdujących się w glebie, należy zlecić to profesjonalistom, którzy przeprowadzą wszystkie badania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami. Tylko w ten sposób otrzymamy rzetelne wyniki, które będą mogły stanowić podstawę późniejszej negocjacji ceny działki, czy stanowić punkt wyjścia do otrzymania dofinansowania unijnego.