Jakie są metody badania wody?

Posted on

Pełne badania wody dostarczają wielu informacji o rzeczywistym stanie wody i aktualnych zanieczyszczeniach. W dzisiejszych czasach największym zainteresowaniem cieszą się badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne, dlatego też warto dowiedzieć się o nich nieco więcej.

Czym są badania fizykochemiczne?

Fizykochemiczne Badania wody polega na dokładnym przebadaniu wody pod kątem zawartości kluczowych parametrów fizycznych. To właśnie podczas tego badania sprawdza się zawartość poszczególnych pierwiastków, czy też związków chemicznych.

Przy analizie fizykochemicznej badana jest nie tylko mętność wody, ale również jej barwa i zapach. W pełnym badaniu sprawdzane jest także pH oraz PEW, czyli przewodność elektrolityczna wody.

Czym są badania mikrobiologiczne?

Bardzo wiele drogocennych informacji dostarczają profesjonalne badania mikrobiologiczne. W dużej mierze to właśnie dzięki tym badaniom można uzyskać wiele informacji na temat rzeczywistej zawartości niebezpiecznych bakterii i mikroorganizmów.

Podstawowy pakiet mikrobiologiczny pozwala określić liczbę bakterii grupy coli i liczbę escherichia coli. Profesjonalne badanie mikrobiologiczne jest doskonałym wyborem także dla tych osób, które chcą sprawdzić, czy w badanej wodzie występują enterokoki kałowe.

Zaawansowane badania

Na indywidualne zlecenie można wykonać zaawansowane badania wody. W zakresie rozszerzonym można sprawdzić azotany, azotyny, jony amonowe, żelazo, twardość ogólną oraz utlenialność wody.

W dzisiejszych czasach bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również monitoring kontrolny. W opisywanym badaniu sprawdza się zawartość żelaza, glinu, jonów amonowych i azotynów. Warto wspomnieć także o tym, że dużym zainteresowaniem cieszy się nie tylko badanie wody, ale również profesjonalne badanie ścieków. Przy tego typu badaniach sprawdza się BZT5, ChZTCr oraz zawiesiny ogólne. Systematycznej kontroli wymagają przede wszystkim ścieki opadowe, w których przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na węglowodory ropopochodne.

Jeżeli zdecydujemy się na profesjonalne badania wody to ważne jest to, aby prawidłowo zinterpretować otrzymane wyniki. Tylko w ten sposób możliwe będzie wybranie najlepszego urządzenia do uzdatniania wody. Kluczem do sukcesu tak naprawdę jest to, aby skorzystać z usług doświadczonego laboratorium.