Rodzaje monitoringu zanieczyszczeń wód

Posted on

Monitoring zanieczyszczenia wód to badanie, które prowadzi się w celu sprawdzenia poziomu szkodliwych substancji, które wniknęły do wody. Można na tej podstawie zaobserwować, co nadmiernie szkodzi czystości danego akwenu, a także w porę wdrożyć działania eliminujące. Jest to działanie, które wpływa znacząco na poprawę czystości środowiska wodnego.

Rodzaje monitoringu wód

Monitoring zanieczyszczenia wód prowadzi się na określonym terenie w różnych celach. Wyróżniamy więc różne rodzaje badań, które mają na celu sprawdzić, na jakim poziomie znajduje się poziom szkodliwych substancji w danych akwenie wodnym.

Wykonuje się badanie diagnostyczne, badawcze, które pozwala na, w jakim czasie zanieczyszczenia nagromadziły się i ciągle gromadzą i jak szybko wartości szkodliwych substancji wzrastają. Można także zaobserwować badanie operacyjne i obszarów chronionych, które najczęściej wykonuje się w sytuacji zgłoszenia przez kogoś nadmiernego zanieczyszczenia danego akwenu.

Ocena stanu wód

Monitoring zanieczyszczenia wód pozwala określić, jaki jest stan i jakość danej wody na danym terenie. Jeśli więc jakaś substancja szkodliwa zostanie wykryta, to szuka się jej pochodzenia i w ten sposób można dojść do źródła i zahamować dalszym szkodliwym procesom i zanieczyszczaniem wody.

Jest to bardzo pomocne szczególnie w sytuacji, kiedy zanieczyszczenia powoduje jakaś firma lub przedsiębiorstwo, które wpuszcza substancje szkodliwe do akwenu. Badanie pozwala bardzo szybko określić źródło problemu i odnaleźć winowajcę, dzięki czemu wyeliminować przyczynę nadmiernego zanieczyszczenia.

Najczęstsze przyczyny zanieczyszczeń wód

Badania, a raczej monitoring prowadzony jest najczęściej na terenach najbardziej narażonych na zanieczyszczenia. Zdarza się bowiem najczęściej, że najwięcej zanieczyszczeń pochodzi z firm przemysłowych, rolniczych, a także tych pochodzących od miasta, czyli komunalnych. Często są to tak duże wartości zanieczyszczeń, że brak szybkiej reakcji spowodowałby całkowite zabicie ekosystemu na danym wodnym terenie.

Bardzo ważna więc jest jak najszybsza reakcja i badania, które pokażą, jak szybko wartości zanieczyszczeń się podnoszą i kto głównie jest za to odpowiedzialny. To przyczynia się do tego, że możemy zadbać o środowisko naturalne, które ma służyć nam przez długie lata. Osoby, które zanieczyszczają je, dzięki badaniom odpowiedzą za to i dzięki temu w przyszłości z większą rozwaga być może będą podchodzić do tego tematu. Dokładne wartości zawarte w badaniach bowiem pokażą, jakich zanieczyszczeń jest najwięcej i da się prawdopodobnie określić, skąd pochodzą.