Wywóz gruzu – jak zrobić to łatwo?

Posted on

Wywóz gruzu z placu budowy to konieczność, która w końcu pojawia się w trakcie realizacji każdej inwestycji, niezależnie od wielkości i przeznaczenia budynku. Istnieją metody na wykorzystanie części gruzu w czasie budowy, lub poza nią, ale większość trzeba będzie po prostu zutylizować. Jak ułatwić sobie zadanie?

Wywóz gruzu – jak to zazwyczaj wygląda

Wywóz gruzu wygląda zazwyczaj następująco: Na placu budowy ustawiony jest jeden kontener (rzadko więcej), który służy do gromadzenia odpadów, w tym również gruzu. W miarę prowadzeni prac konstrukcyjnych gruz pojawia się w różnych miejscach terenu budowy. W momencie kiedy zaczyna przeszkadzać, wynoszony jest przez pracowników do kontenera. Kiedy kontener się zapełni, firma zakontraktowana na odbiór odpadów budowlanych zabiera go, zostawiając w zamian pusty.

Problemem może okazać się gruz zalegający na placu budowy. Z czasem zbiera się go coraz więcej i kiedy zaczyna przeszkadzać przenosi się go do kontenera. Jednakże umieszczenie kontenera tylko w jednym punkcie terenu budowy sprawia, że gruzu nie wynosi się na bieżąco, ale dopiero kiedy uzbiera się go pewna ilość – ze względu na oszczędność czasu i energii. Przy jednym kontenerze istnieje również ryzyko, że gdy firma zajmująca się odbiorem odpadów budowlanych z jakiegoś powodu się spóźni, odpady będą składowane poza kontenerem, co w dłuższej perspektywie zwiększa ilość pracy.

Jak można to usprawnić?

Jak zatem usprawnić odbiór odpadów budowlanych, a zarazem bezpieczeństwo na placu budowy? Po pierwsze należy zamawiać zawsze więcej kontenerów i umieszczać je w kilku punktach terenu. Dzięki temu pracownicy odpowiedzialni za usuwanie gruzu będą mieli zawsze blisko do kontenerów, co poskutkuje częstszym sprzątaniem placu.

Warto również pojemniki zamawiać wymiennie. W ten sposób nigdy nie dochodzi do sytuacji, w której wszystkie są przepełnione, a więc gruz nie musi być składowany w niewłaściwych miejscach. Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa, wpływa to również na zmniejszenie ilości pracy, jaką trzeba wykonać na budowie.

Co jeszcze można zrobić?

Zmniejszenie nie tylko ilości gruzu jaki zalega na placu budowy, ale również zmniejszenie ilości gruzu, który jest produkowane jest jak najbardziej możliwe. Polskie prawo dopuszcza na przykład wykorzystanie pewnej części gruzu w miejsce kruszywa w wylewkach betonowych i ławach fundamentowych.

Opcją jest również sprzedaż gruzu. Z reguły jego odbiorcami są wyspecjalizowane firmy, dostarczające tego surowca do różnorodnych gałęzi budownictwa.