Co to są druty lutownicze?

Posted on

Druty lutownicze to materiał, za pomocą którego przytwierdza się metalowe części jak diody, przewody i inne np. do płytek stosowanych w elektronice. Rodzajów drutów pod względem składu jest bardzo dużo, dlatego warto je znać, aby móc wybrać te najwłaściwsze do konkretnego działania.

Jakie są rodzaje drutów lutowniczych i ich przekrój?

Druty do lutowania występują w dwóch rodzajach: rdzeniowe i bezrdzeniowe. W tym podziale występują druty bezołowiowe i z dodatkiem ołowiu. Te, które nazywane są jako rdzeniowe to takie, które mają w swym składzie już dodany lutnik. Te drugie zaś potrzebują w trakcie lutowania dodatkowego płynu (lutnika).

Skład drutów do lutowania może się od siebie różnić, tak samo, jak ich grubość (średnica przekroju). Przeważnie druty te występują w następujących średnicach: 0,40 mm, 0,50 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,50 mm. Można spotkać także zdecydowanie grubsze do wykorzystania podczas spawania i różnią się one także pod innymi aspektami.

Jaki jest skład chemiczny drutów do spawania?

Spoiwem lutującym może być np. cyna, cynk, miedź, srebro, ołów oraz inne śladowe metale ziem rzadkich i nikiel. Obecnie druty do lutowania mają skład mieszany. Na przykład cyna ze srebrem, cyna ze srebrem i miedzią lub cyna z miedzią i mikrododatkami metali ziem rzadkich oraz niklem albo cyna z ołowiem itp.

Niezależnie od ogólnego składu drutów spawalniczych, cyna występuje w przeważającej ilości, górując nad pozostałymi składowymi. W przypadku drutów rdzeniowych dodany jest topnik. Ten składnik może występować oddzielnie i w jego składzie znajduje się kalafonia, rozpuszczalnik i niewielka ilość aktywatora.

Czym różni się lutowanie od spawania?

Podczas lutowania rozgrzewają się wyłącznie używane w tym celu druty do lutowania. Aby mogły przejść z konsystencji stałej w płynną, konieczne jest poddanie ich ogrzewaniu wysoką temperaturą. Służą ku temu specjalne urządzenia, a mianowicie lutownice. Mają one możliwość rozgrzania swego bolca do około 400 stopni Celsjusza. Materiał, który chcemy do czegoś przykleić, z czymś złączyć, zachowuje swoją niezmienioną konsystencję, czyli jest nadal w stanie stałym. Mięknie jedynie spoiwo, aby mogło wniknąć między szczeliny.

Podczas spawania używa się grubych drutów (często o takim samym składzie jak powierzchnia do złączenia). Czasami wystarczy jedynie rozgrzać końce materiału, który chcemy złączyć (np. rur) do takiej temperatury, aby zaczęły być miękkie i mogły się ze sobą skleić bez dodawania dodatkowego spoiwa. Do spawania tych materiałów używa się spawarki, która ma moc topienia żelaza, używając do tego płomienia pod ciśnieniem.

Druty do lutowania dostępne są w ofercie Elektronika