Jak uciec z płonącego budynku?

Posted on

W Polsce do pożaru budynków dochodzi stosunkowo rzadko. Wynika to m.in. z zabezpieczeń stosowanych w tutejszym nowoczesnym budownictwie. Mimo to, nie można zapominać o konieczności wprowadzenia standardowych rozwiązań bezpieczeństwa. Mała, ale ważna lampa ewakuacyjna z pewnością do nich należy.

Czym jest lampa sygnalizacyjna ewakuacyjna?

Jest to rozwiązanie, które bardzo często można spotkać w budynkach użyteczności publicznej. Charakterystyczna, mocno uproszczona postać biegnąca do białego prostokąta (mającego symulować drzwi) to znak rozpoznawczy tej lampy. Oznakowanie to znajduje się na zielonym tle, dzięki czemu jest dobrze widoczne.

Zadaniem lampy ewakuacyjnej jest wskazanie, w którą stronę biegnie droga ewakuacji. Szybka ucieczka z miejsca ogarniętego pożarem to większa szansa uniknięcia śmierci i poważnych obrażeń. Drogi oznaczone w ten sposób wiodą do wyjść ewakuacyjnych, schronów i innych obiektów ochronnych.

Jak działa system oświetlenia ewakuacyjnego?

Sposób, w jaki działa lampa ewakuacyjna, jest bardzo prosty. Składa się ona z dwóch części: źródła światła i oprawy. Za emisję światła odpowiada tu najczęściej żarówka LED niewielkiej mocy. Jest ona często sprzężona z systemem oświetlenia awaryjnego. W praktyce oznacza to, że może ona świecić nawet przez kilka godzin.

Oprawa jest wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Dzięki temu osoby, których życie lub zdrowie jest zagrożone, mogą szybko i łatwo zidentyfikować drogę ewakuacyjną. Oprawa jest zaprojektowana tak, aby można było ją łatwo zidentyfikować nawet w pomieszczeniach zadymionych.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Każda lampa ewakuacyjna zaprojektowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest to niezbędne w celu ujednolicenia projektu jej oprawy. Ale to nie wszystko. Każdy detal w oświetleniu ewakuacyjnym jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie.

Podsumowując, lampy ewakuacyjne to bardzo ważne elementy systemu bezpieczeństwa. Dlatego zabrania się ich uszkodzenia, zamalowywania, niszczenia oraz rozbijania. Być może uratują one komuś życie.