Zastosowanie folii silikonowych

Posted on

Folie silikonowe, znane również jako folie termoprzewodzące, to folie o bardzo wysokiej przewodności. Przystosowane są one do rozprowadzania ciepła. Niezwykle cienkie folie silikonowe wykonane są z silikonu z domieszką grafitu lub innego materiału zmiennofazowego.

Do czego służy folia silikonowa ?

Jednym najbardziej złożonych zadań w rozwoju sprzętu elektronicznego jest odprowadzanie ciepła rozpraszanego przez urządzenie elektroniczne. Przy obecnej stałej tendencji do zmniejszania rozmiarów urządzeń elektronicznych problem ten nasila się wraz ze zwiększeniem mocy urządzenia i zmniejszeniem wielkości sprzętu. Skutecznym rozwiązaniem przy chłodzeniu urządzeń elektronicznych jest zastosowanie folii silikonowych jako przewodnika odprowadzającego nadmiar ciepła.

Z czego wykonane są folie silikonowe termoprzewodzące?

W zależności od zastosowania i przeznaczenia stosowane są różne folie termoprzewodzące. Wśród materiałów termoprzewodzących najczęściej używane są folie na bazie silikonu. Przewodnictwo cieplne tego produktu maksymalizują nośniki elektryczne o bardzo wysokiej przewodności cieplnej. Materiały termoprzewodzące, w postaci specjalnie ułożonych wysokiej klasy wypełniaczy ceramicznych, takich jak tlenek glinu, wodorotlenek glinu czy azotek boru oraz ich mieszaniny stanowią najczęstszy dodatek do silikonu. Specjalne właściwości powierzchni folii i możliwość łączenia poszczególnych płatów gwarantują szybkie i bez strat przekazanie ciepła od źródła do punktu odbioru.

Obszary zastosowania folii termoprzewodzących

Wytwarzanie zbędnego ciepła jest problemem w licznych urządzeniach elektronicznych. Dlatego, aby zapobiec uszkodzeniom systemów elektronicznych oraz zespołów i wiązek, których praca łączy się z wzrostem temperatury, należy wprowadzić optymalne gospodarowanie przepływem ciepła. Z doświadczenia branży komputerowej wiadomo, że wiele podzespołów, a zwłaszcza półprzewodników elektronicznych, działa długo i bez awarii tylko wtedy, kiedy są systematycznie i skutecznie chłodzone.