Zalety spawania zrobotyzowanego

Posted on

Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze jest najczęściej stosowaną zautomatyzowaną technologią wytwarzania. Technologia wykorzystująca roboty posiada szereg korzyści przemawiające za jej użytkowaniem. Do jednych z głównych czynników zalicza się wzrost poziomu wydajności całej produkcji. oraz dzięki minimalizacji kosztów materiałów, można osiągnąć 20% oszczędności.

ELASTYCZNOŚĆ

Roboty spawalnicze, które coraz częściej okupują zrobotyzowane stanowiska spawalnicze, są maszynami odznaczającymi się elastycznością. Urządzenie sterowane jest przez program, który można dostosować do potrzeb. Przez zmianę programu sterującego, roboty spawalnicze bez trudu dopasowują się do nowej technologii wytwarzania.

Nowoczesne roboty posiadają stoły i części mocujące, które pozwalają zamocować kilka elementów jednocześnie, dlatego stanowiska zrobotyzowane pozwalają także na realizację skomplikowanych kształtów.

KONTROLA

Nowoczesne roboty spawalnicze wyposażone są w oprogramowanie pozwalające na kontrolę procesu wytwarzania, podczas pracy spawalniczych. Roboty zapewniają dużo większa kontrolę niż ta uzyskane przez spawanie ręczne, więc jest to znaczna korzyść w pracach przemysłowych różnego rodzaju.

Program umożliwia śledzenie i zapisywanie w czasie rzeczywistym parametrów procesu spawalniczego. Oprogramowanie robota zawiera funkcję automatycznego korygowania błędów w przypadku niepożądanych interakcji z otoczeniem. Funkcja ta pozwala na automatyczne przywrócenie do ustawień pierwotnych w razie komplikacji lub problemów z wprowadzonym programem.

MINIMALIZACJA SZKOLEŃ

Technologie spawania ciągle się zmieniają, dlatego ważna jest systematyczna aktualizacja wiedzy swoich pracowników, którzy muszą znać odpowiednie normy oraz techniki spawania. Nawet najlepszy specjalista oraz inżynier musi się ciągle dokształcać, gdyż technologia idzie ciągle do przodu.

Przed firmą stoi wyzwanie nadążania za nowymi technologiami. Nieustanne szkolenia na temat nowych technologii mogą generować olbrzymie koszty, które chcielibyśmy zminimalizować do minimum. Odpowiednie wyszkolenie pracownika zajmuje znacznie więcej czasu oraz dużo więcej kosztów niż ponowne uruchomienie maszyny co sprawia, że używanie zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych wydaje się bardzo wygodne oraz oszczędne

MINIMALIZACJA KOSZTÓW ZUŻYCIA

Spawanie zrobotyzowane minimalizuje ilość zużywania materiałów spawalniczych przez precyzyjne i odpowiednio grube spoiny co zapewnia minimalizacje kosztów wytworzenia elementów.

Robot wykonuje ścieg krócej, tym samym pobiera mniej materiału. Ponadto spawanie wykonywane przez maszynę generuje mniej odprysków i odpadów materiałów spawalniczych. Występuje czasami sytuacja w której nawet najbardziej wykwalifikowany pracownik źle zrobi dany spaw, albo element. Z maszyną to ryzyko jest dużo, dużo mniejsze.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Trinitec