Dedykowane zbiorniki na paliwo najlepszym rozwiązaniem

Posted on

Obowiązujące przepisy pozwalają przechowywać rolnikom paliwo jedynie w specjalnych zbiornikach lub w maszynach rolniczych. Wyjaśniamy, dlaczego warto stosować się do tych przepisów oraz dlaczego zbiorniki dwupłaszczowe do paliwa są lepsze niż zwykłe.

Przepisy nakazują

Właściwie tylko niewielką ilość paliwa, maksymalnie do 200 l rolnik może przechowywać w dowolnym pojemniku. Każda większa ilość musi być składowana w specjalnych zbiornikach dwupłaszczowych lub w baku pojazdu rolniczego. Dodatkowo każdy zakup paliwa powyżej 500 l musi być zgłoszony na specjalne platformie elektronicznej.Wymagane zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe powinny mieć niezbędne certyfikaty i atesty. Dodatkowo muszą przejść próbę szczelności. Jeśli kupujemy zbiornik dwupłaszczowy na paliwo powyżej 2500 l, to musimy go zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego. Wtedy wymagane są także jego okresowe kontrole.Także ustawienie zbiornika jest dokładnie określone przez przepisy, które określają m.in. odległości posadowienia od budynków.Nieprzestrzeganie tych nakazów nie tylko grozi sankcjami, ale także niewypłaceniem odszkodowania w razie jakiegoś wydarzenia.

Dlaczego zbiornik dwupłaszczowy na paliwo jest najlepszy?

Zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe charakteryzują się specyficzną budową, która dobrze zabezpiecza przed przedostawaniem się oleju napędowego do gruntu. Wykonane są z reguły ze stali lub specjalnego tworzywa sztucznego. Zbiorniki dwupłaszczowe do paliwa są zbudowane ze zbiornika wewnętrznego, w którym znajduje się paliwo oraz z płaszcza zewnętrznego. Ten zewnętrzny zbiornik musi mieć co najmniej 110 % objętości zbiornika wewnętrznego. Pełni on funkcję zabezpieczającą przy ewentualnym rozszczelnieniu się zbiornika wewnętrznego. W zbiorniku zewnętrznym znajduje się także niezbędny do użytkowania pojemnika osprzęt, czyli rurociągi, zawory czy pompy. Na zewnątrz zwykle są umieszczone specjalne uchwyty, które umożliwiają transport.

Zakup zbiornika dwupłaszczowego na paliwo

Przed zakupem zbiornika trzeba dobrze dobrać wielkość. Dobre zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe powinny mieć także wskaźniki poziomu paliwa, zabezpieczenie przed przepełnieniem czy odpowiedniej długości węże ssawne i dystrybucyjne. Dzięki temu ich użytkowanie nie tylko zwiększy bezpieczeństwo, ale także będzie wygodne i proste.