Jak zorganizować wywóz odpadów?

Posted on

Nie każdy rodzaj śmieci może być wywieziony przez miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne. Jeżeli przedsiębiorca lub osoba fizyczna wygeneruje dużą ilość odpadów nieobsługiwanych przez spółki samorządu lokalnego konieczna jest organizacja wywozu we własnym zakresie. Co zrobić z gruzem na posesji? Ile kosztuje kontener na gruz w Katowicach?

Odpowiednia firma

Na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Aglomeracji funkcją przedsiębiorstwa specjalizujące się w wywozie oraz utylizacji odpadów nieobsługiwanych przez samorządowe przedsiębiorstwa komunalne. W zależności od profilu działalności oraz zezwoleń firma może oferować wywóz i utylizację lub tylko wywóz:

– odpadów zielonych,
– dużych ilości ziemi,
– odpadów budowlanych,
– odpadów remontowych,
– czystego gruzu.

Ponadto część firm mogących zaoferować kontenery na gruz w Katowicach zajmuje się obsługą różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Zaliczyć możemy do nich przede wszystkim:

– eternit popularnie określany jako azbest,
– różnego rodzaju papy,
– chemikalia,
– odpady płynne.

Niemniej jednak niemalże każde przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem lub wywozem i utylizacją może zaoferować specjalistyczny pojemnik na gruz. Wywóz tego rodzaju odpadu wiąże się z najmniejszym kosztem dla zlecającego.

Zwróć uwagę

Zanim zamówimy kontener na gruz w Katowicach powinniśmy zastanowić się, jakie są nasze oczekiwania. Przedsiębiorstwa oferują klientom pojemniki, których objętość może wahać się od 2m3 do 16m3. Jeżeli więc przeprowadzamy gruntowny remont w domu jednorodzinnym lub mamy do obsłużenia niewielki plac budowy, powinniśmy zdecydować się na pojemnik o mniejszych gabarytach.

Należy pamiętać, iż koszt wywozu oraz utylizacji jest bezpośrednio uzależniony nie tylko od wielkości kontenera, ale również od rodzaju odpadu i jego „czystości”. Najtańszą usługą jest wywóz czystego, niezmieszanego z innymi odpadami gruzu. Z kolei w przypadku opadów remontowych lub budowlanych również nie możemy dopuścić do ich zmieszania z innym typem śmieci m.in. z odpadami organicznymi. Będzie to bezpośrednio wpływać na cenę usługi.

Cena wywozu odpadów

Kontenery na gruz Katowicach w zależności od pojemności mogą kosztować od 150 złotych do 900 złotych. W przypadku zmieszania gruzu z innymi odpadami m.in budowlanymi i remontowymi cena wywozu oraz utylizacji rośnie o kilkadziesiąt procent.

Z kolei wywóz śmieci niebezpiecznych jest uzależniony od konkretnego rodzaju odpadu. Niemniej jednak ich wywóz wiąże się z najwyższymi kosztami. Niezbędne informacje odnajdziemy na stornie internetowej przedsiębiorstwa oferującego wywóz.