Wpływ hałasu na człowieka i środowisko

Posted on

Hałas może być bardzo uciążliwy dla ludzkiego organizmu. Należy zadbać o prawidłową higienę swojego życia i codziennego funkcjonowania.

Pomiary akustyczne

Hałas oddziałuje na człowieka na trzy różne sposoby. W formie bezpośredniej – tu wpływa na ucho środkowe i wewnętrzne, pośredniej – tutaj duży wpływ ma na układ nerwowy i psychikę człowieka oraz trzeci sposób – działa na zasadzie odruchu na inne narządy.

Oddziaływanie hałasu na wysokim poziomie, czyli np. sto kilkadziesiąt decybeli gdy dociera do ludzkiego ucha posiada tak duże ciśnienie, przez co uszkadza słuch człowieka (uszkadzając jego bębenek). Człowiek narażony na długotrwałe, stałe działanie hałasu (czyli poziom powyżej 85 decybeli), powoduje stałe uszkodzenie słuchu a w nielicznych przypadkach nawet głuchotę. Dźwięki o najniższych decybelach też nie są obojętne dla naszego organizmu.

Co dają pomiary hałasu w środowisku?

Prowadzone pomiary hałasu w środowisku, pozwalają na wprowadzenie na rynek bezpiecznych i zgodnych z normami Unii Europejskiej produktów. Unia Europejska posiada Dyrektywy dotyczące poziomu hałasu, z którymi wszystkie kraje UE powinny się liczyć.

Wyróżnia się tutaj dwie Dyrektywy – tzw. Hałasową nr. 2000/14/WE oraz tzw. Maszynową nr 2006/42/WE. Dyrektywa Hałasowa dotyczy maszyn i urządzeń znajdujących się na zewnątrz. Z kolei, Dyrektywa Maszynowa określa wymagania hałasu na stanowisku operatora oraz zawiera informacje dotyczącej mocy akustycznej urządzenia.

Zakres prowadzonych pomiarów przez laboratoria

Laboratoria oraz ośrodki badawcze mierzą poziom hałasu specjalnym sprzętem do tego służącym. Takie badania najczęściej przeprowadza się w miejscach o dużym natężeniu dźwięku. Są to: drogi, linie kolejowe i tramwajowe, miejsce przy lotniskach, ekrany dźwiękochłonne, pomieszczenia techniczne gdzie są więzły cieplne, instalacja dźwigowa, transformatory oraz pomieszczenia, gdzie na bieżąco pracuje wiele maszyn czyli tzw. linie produkcyjne.

Takimi hałasami na stanowiskach interesuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Ma to na celu bezpieczeństwo pracownika oraz jego zdrowia. Praca bowiem na takim stanowisku może przyczynić się bowiem do utraty słuchu w późniejszych latach oraz znacznej nerwowości i innych ciężkich chorób zdrowotnych. Pomiary hałasu wykonuje się również w budynkach mieszkalnych na osiedlach, gdzie niepokojące są dźwięki oraz w przedszkolach. Taka procedura jest coraz częściej i coraz chętniej preferowana wśród klientów indywidualnych oraz różnych instytucji.