Podstawowe uprawnienia gazowe

Posted on

Jakakolwiek praca przy montażu, naprawie, czy też zmianie instalacji lub urządzeń gazowych wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Nie jest to oczywiście nic dziwnego, gdyż jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, ale chcąc pracować przy sieci lub z urządzeniami gazowymi trzeba skończyć odpowiedni kurs i posiadać aktualne uprawnienia gazowe.

Potrzebne w tym przypadku tzw. uprawnienia SEPowskie możemy podzielić na trzy kategorie: uprawnienia g1, g2 oraz g3. Pierwsze z nich dotyczą kursów elektrycznych, dzięki którym można m.in. pracować przy sieciach elektroenergetycznych. Druga kursy energetyczne koncentrujące się na sieci cieplnych. Z kolei kurs i uprawnienia g3 dotyczą właśnie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Podstawowe uprawnienia gazownika

Uprawnienia gazowe g3 możemy uzyskać w dwóch podstawowych zakresach. Są to uprawnienia typu E – dotyczące eksploatacji, a także uprawnienia typu D – dotyczące dozoru. Jeśli chodzi o to, co umożliwiają uprawnienia g3 to w ich zakres wchodzi: obsługa, konserwacja, remonty sieci, montaż instalacji i urządzeń oraz działania kontrolno-pomiarowe. Oba z nich potwierdzane są specjalnym certyfikatem uzyskiwanym po przejściu odpowiedniego kursu i zdaniu wymaganego egzaminu.

Specjalne kursy gwarantujące uprawnienia gazowe g3

Wszelkie treści przekazywane na tego typu szkolenia, a także sam kształt i wymagania na egzaminie są standaryzowane i mają być gwarancją, że osoba posiadająca uprawnienia będzie mogła bezpiecznie i odpowiedzialnie wykonywać swoją pracę. W trakcie przechodzonego kursu uczestnik poszerzy swoją wiedzę m.in. w zakresie ogólnego prawa energetycznego obowiązującego w Polsce, rodzajów gazów stosowanych w przemyśle oraz ich składu i właściwości, a także pozna podstawowe zasady montażu i przeprowadzenia kontroli technicznej instalacji gazowych. W ten sposób pozna podstawowe możliwości i potencjalne zagrożenia jakie związane są z tego typu pracą oraz użytkowaniem różnego rodzaju gazu. Dopiero po odbyciu pełnego szkolenia i zdaniu egzaminu można w pełni leganie pracować przy sieciach i urządzeniach wykorzystujących paliwo gazowe. Są to więc podstawowe uprawnienia gazownika, bez których nie można wyobrazić sobie pracy w zawodzie.