Uprawnienia G2 – co dają?

Posted on

Uprawnienia G2 to inaczej uprawnienia grupy drugiej. Związane są z obsługą lub nadzorem urządzeń energetycznych. Można je uzyskać poprzez odbycie kursu i zdanie powiązanego z nim egzaminu. Takie uprawnienia mają swój termin ważności, a po jego upływie trzeba albo ponownie odbyć szkolenie, albo zmienić pracę na taką, która nie wymaga tego typu zezwoleń.

Uprawnienia cieplne – kto może je uzyskać?

Ustawodawca nie przewidział żadnych wymogów, aby osoba chcąca uzyskać tego typu zezwolenia pracownicze musiała posiadać wykształcenie kierunkowe. Aby przejść kurs prowadzący do egzaminu, za który otrzymuje się uprawnienia energetyczne G2 – wystarczy posiadać udokumentowane wykształcenie podstawowe.

Dodatkowo osoba chcąca uzyskać uprawnienia cieplne musi mieć ukończone 18 lat. To oznacza, że nawet uczniowie ostatnich klas szkół średnich mogą starać się o ich uzyskanie. Podejście do egzaminu wiąże się z wcześniejszym odbyciem kursu, który jest organizowany przez rozmaite placówki w różnych trybach i wiąże się z wniesieniem stosownej opłaty.

Dla kogo przeznaczone?

Uprawnienia g2 zostały stworzone w szczególności dla osób, które w pracy zawodowej zajmują się nadzorem lub eksploatacją urządzeń, sieci lub instalacji cieplnych. W trakcie kursów nabywa się kompleksową wiedzę w zakresie wskazanych powyżej uprawnień.

Zakres podejmowanych zagadnień różni się w zależności od tego, czy kursantów interesuje dozór, czy eksploatacja urządzeń. Wówczas każdorazowo tematyka jest nieco odmienna, powiązana bezpośrednio z zakresem obowiązków.

Po pomyślnie zdanym egzaminie kursant nabywa uprawnienia na okres 5 lat. Po tym czasie uprawienia energetyczne G2 wygasają, co oznacza że osoby piastujące stanowiska wymagające posiadania tego typu dokumentów, muszą odpowiednio wcześniej rozpocząć ponowne szkolenie i po raz kolejny podejść do egzaminu.

Jaka tematyka jest podejmowana na kursie?

Jak wyżej wskazano, konkretne tematy są uzależnione od tego, czy zdawany jest egzamin w kwestii eksploatacji, czy dozoru urządzeń energetycznych. W trakcie kursu podejmowane są między innymi tematy prawne, związane z przepisami BHP, obowiązkami pracowniczymi dla osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń czy ogólnie – prawo energetyczne.

Dodatkowo omawiane są tematy takie jak obsługa turbin parowych czy sieci cieplnych lub bezpieczny pobór rozmaitych próbek z obsługiwanych urządzeń.